Skip to content Skip to navigation

TUF:ens ansökningsformulär våren 2019

x

Statusmeddelande

The webform component multifile is not able to be displayed
x

Varningsmeddelande

Ansökningstiden är över och formuläret är stängt.

Fonden för teknisk undervisning och forskning fortsätter att främst stöda stora långsiktiga forskningsprojekt för att höja Arcadas forskningsprofil och internationella exponering. För närmare information om ansökningen och fondens prioriteringar år 2019 se här. Ansökningstiden går ut den 6 mars 2019 kl. 24. Inloggade användare kan både spara ansökningsformuläret som utkast och skicka in det, de visas sedan under rubriken Mina ansökningar. En rapport om hur de medel som nu beviljas har använts skall vara fonden tillhanda inom år 2019. Sökande som tidigare beviljats understöd bör i sin ansökan redovisa för användningen av understöden och hittills uppnådda resultat. På förfrågningar svarar Arcadas forskningsombud, FD, Michael von Boguslawski (040 828 0018). Beslut om beviljade understöd meddelas på webbplatsen inom maj månad 2018.