Skip to content Skip to navigation

Lindstedts ansökningsformulär hösten 2019

x

Statusmeddelande

The webform component multifile is not able to be displayed
x

Varningsmeddelande

Ansökningstiden är över och formuläret är stängt.

Understöd ur Lindstedt-fonden är avsedda att stöda utbildning i företagsekonomi, handel och service och därtill relaterad forskning. Läs mera om understödsområden på stiftelsen Arcadas sidor. Ansökningarna ska lämnas in senast 3.9.2019 kl. 24 Meddelande om understödsbesluten ges inom april. Efter att understödet beviljats ska den projektansvariga lämna in en reviderad projektplan och budget till Arcadas forskningsombud, FD, Michael von Boguslawski (040 828 0018), innan understödet får användas. Fyll i budgetmodellen som finns under Bilagor till höger, fyll sedan i formuläret här nedan och bifoga budgeten samt övriga filer. Inloggade användare kan både spara ansökningsformuläret som utkast och skicka in det, de visas sedan under rubriken Mina ansökningar.